Home
  Voor uw bedrijf
  Workshops
  Quick scan
  Over intertembo
  Contact

Close [X]   

Verbinding en balans

Regelmatig komt het voor, dat bedrijven op specifieke vakgebieden worden begeleid: technologische ontwikkelingen, automatisering, personele vraagstukken, processen. Bijzonder zinvol als u een enkelvoudig probleem heeft.

Meestal is de natuur van problemen wat complexer, niet zelden ligt de oorzaak juist in de missende schakel tussen de verschillende kolommen en bedrijfsonderdelen. Dit is exact, waar Intertembo bijzonder goed in is: verbinding leggen, balans brengen.
Close [X]   

Meedenkend

Luisteren, luisteren, navragen. Begrijpen, waar het de ander om te doen is. Wat zijn droom is, waar hij naartoe wil. Ervaren, welke krachten en talenten de andere in zich heeft. En welke niet. Dan kun je samenwerken om projecten en paden verder te ontwikkelen. Neer te zetten. Mee-denken, met wat de ander beweegt.
Close [X]   

Input

Kwaliteit van uiteindelijke producten is van Twee typen INPUT afhankelijk:

De input van de opdrachtgever: welke informatie en inzichten komen beschikbaar?

En de input van Intertembo tijdens een opdracht: waarmee is de opdrachtgever feitelijk geholpen?

Beide samen vormen de weg naar succes.
Close [X]   

Co-creatie

Kruisbesmetting. Crowd-intelligence. Samen werk verzetten, iets waardevols laten ontstaan. Samen het succes vieren. Hoe cool is dat?
Close [X]   

De kracht van de mens gebruiken

De basisvraag is: wat drijft de mens? Waarom doet die wat die doet? Door medewerkers te betrekken en aandacht te hebben voor hun passies en idealen en dat samen te brengen met de behoefte van het bedrijf kunnen er onverwachte resultaten worden geboekt.
Close [X]   

Scherp

Scherpte in de bedrijfsbenadering werkt twee kanten uit. Eenmaal de analyse van de actuele of ook de gewenste situatie: Wat zit feitelijk goed? Wat mist? En dan ook in de synthese van voorliggende concepten en ideeën: Wat sluit bij elkaar aan? Wat niet? Waar zitten nog hiaten? Doelstelling is altijd om een samenhangend, werkend geheel neer te zetten, dat aan de verwachtingen voldoet.
Close [X]   

Bedrijfsdenker

Een business-idee is pas een bedrijfsidee op moment, dat er ook een helder verdienmodel ontworpen kan worden. Sociaal ondernemerschap begint met (h)erkennen en creëren van waarde. En er aan werken, dat ook anderen de ontstane waarde (h)erkennen. Beginselen van waardecreatie zijn samenhang, samenwerken en kennisdelen. Co-creatie, dus.
Close [X]   

Droom

In je droom zit je passie. Spreek je droom uit! Dan kunnen en gaan anderen je helpen om je droom waar te maken, geïnspireerd door je passie.
Close [X]   

Humor

...is een krachtige leider. Humor werkt ontspannend en helpt obstakels te overwinnen. Het geeft soms dat extra setje dat nodig is om verder te komen. Werken gaat meestal goed samen met een glimlach.
Close [X]   

Veilig

Ondanks dat Intertembo iedereen in de samenwerking uitdaagt Zorgen we met elkaar voor een veilige werkomgeving: Veilig in termen van alles uit mogen en kunnen spreken en elkaar zodanig op een vertrouw(en)de manier uit te nodigen bekent terrein en grenzen te verlaten. Samen, elkaar (onder)steunend op zoek gaan naar nieuwe wegen.
Close [X]   

Conciëntieusheid

Rekening houden met de gewetensvolheid, die iemand drijft om correct te handelen. Opbouwen op diepe, intrinsieke waardes. Daar kom je verder mee.
Close [X]   

Visie

De basis voor succesvolle bedrijfsprocessen en initiatieven wordt gevormd door vertrouwen, menselijke interactie, heldere communicatie en goede samenwerking.
Close [X]   

Onderscheidend

Enthousiasmeren, integriteit & vertrouwen en samenwerking zijn de ingrediënten waarop Intertembo zich wil en kan onderscheiden.
Close [X]   

Sociaal ondernemerschap

INTERTEMBO hecht waarde aan sociale verantwoording en maatschappelijke betrokkenheid.
Close [X]   

Talent

Welke talenten heeft u binnen uw bedrijf of organisatie? Hoe heeft u deze onderkend, of juist niet? Staan uw medewerkers na jaren daadwerkelijk nog steeds op de juiste plek? Werkt u graag met jong talent? Benut u talenten maximaal? Ondersteunt u specifiek hun ontwikkeling?

Allemaal vragen, die in één richting werken: Effectief verbeteren van uw bedrijfsresultaten door op de juiste manier gebruik te maken van de aanwezige talenten. Of deze - waar nodig - aan te vullen met nog ontbrekende vaardigheden. Hoe kunt u door talenten slim in te zetten en te laten ontplooien uw bedrijfsresultaten verbeteren en uw bedrijf sterker in de markt zetten? Intertembo ondersteunt u graag erin, antwoorden op deze en andere vragen te vinden. Passend bij uw specifieke situatie.
Close [X]   

Inspiratie

INTERTEMBO put - naast algemeen bekende managementtheorieën - uit verschillende inspiratiebronnen en wijsheden. Enkele voorbeelden:

Westerse theorieën
Kalf: Het Rheinlandse model
Asha Nagesser: The essence of collaboration
Hans Vermaak: Plezier beleven aan taaie vraagstukken
Afrikaanse tradities
Willem De Liefde: LeKgotla
Aziatische wijsheden
Confucius: Gesprekken
Zuid-Amerikaanse overtuigingen
El Unancha
Australië:
John Croft: Dragon Dreaming